V redakcii časopisu Zasvätený život prebehlo odovzdanie štafety šéfredaktora

Predsedovia mužskej a ženskej konferencie vyšších rehoľných predstavených Slovenska P. Václav Hypius a sr. Jana Kurkinová zvolali dňa 5. apríla mimoriadne stretnutie redakčnej rady časopisu Zasvätený život. Pri tejto príležitosti chceli totiž poďakovať šéfredaktorovi, ktorý svoju službu končí. Prvý šéfredaktor časopisu Zasvätený život augustinián Juraj Pigula odovzdal takto svoje skúsenosti z desaťročného vedenia časopisu a rôznych projektov ďalej. Ako sa o P. Jurajovi vyjadril redaktor časopisu salezián Štefan Turanský, ktorý pred desaťročím sníval o takomto časopise pre zasvätených, mal P. Juraj pre túto mediálnu činnosť „nevšedné nadanie a nasadenie a zároveň otvorenosť a disponovanosť pre spoluprácu pri tvorbe časopisu“. A  vysokoškolský pedagóg a cirkevný analytik Imrich Gazda, s ktorým šéfredaktor spolupracoval na rôznych mediálnych projektoch, povedal: „Jurajovi sa za posledných desať rokov podarilo sformovať skvelý tím rehoľníkov a laikov, ktorí vytvorili duchovno mediálne spoločenstvo. Vďaka tomu sa podarilo otvoriť brány slovenských kláštorov, aby svet nahliadol a inšpiroval sa tým, čo sa za nimi nachádza.“ Nástupcom P. Juraja Pigulu sa stáva verbista Ján Štefanec, pre ktorého sa časopis stáva novou výzvou aj vzhľadom na charizmu Spoločnosti Božieho Slova, v ktorej majú práve mediálnu činnosť.

P. Štefanec pochádza z Tuchyne okr. Ilava. Má dvoch bratov. V roku 2016 oslávil 25. výročie kňazstva. Pôsobil 12 rokov v Nitre na Kalvárii, 9 rokov v UPC v Bratislave, zastával úlohu provinciálneho predstaveného a po skončení tohto úradu absolvoval v duchovnom centre v Kanade program Zdraví lídri pre zdravú Cirkev. Momentálne pôsobí P. Ján opäť v Nitre na Kalvárii, kde je predstaveným exercičného domu.

Predsedovia obidvoch konferencií taktiež poďakovali aj ostaným členom redakčnej rady a privítali nových. S redakčnou radou sa okrem šéfredaktora rozlúčila aj dlhoročná redaktorka časopisu saleziánka Monika Skalová. Zároveň členovia redakčnej rady spoločne pripravili nové číslo časopisu Zasvätený život, ktoré vyjde v septembri 2018. Stále je k dispozícii aktualizovaná webstránka www.zasvatenyzivot.sk, facebook a twitter, kde zasvätení či laici môžu sledovať novinky, udalosti zo života zasvätených nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Časopis takto naďalej zastáva úlohu formačnú, vzdelávaciu aj informačnú.

Nová redakčná rada:

šéfredaktor : Ján Štefanec, SVD

redaktori:

Štefan Turanský, SDB

Tatiana Berecká

Františka Čačková, OSF

Hermana Matláková,  SMVS

Emanuela Majdová, CSSsS

Tomáš Brezáni, CM

jazykový redaktor: Marián Kováčik

fotoeditor: Katarína Berešová, FMA

Novej redakčnej rade prajeme veľa svetla Ducha Svätého, nových inšpirácii a odhodlané nasadenie nielen pre zasvätených.

-msk-