Na sviatok sv. Kláry dostali klarisky list

K sviatku svätice inšpirovanej príkladom sv. Františka, jeho spolupracovníčky a zakladateľsky kontemplatívneho rádu, napísal list sestrám klariskám generálny minister Menších bratov františkánov P. Michael Perry OFM. Reaguje v ňom na kontext pandémie, v ktorom sa ukazuje, ako sú sestry so svojím klauzúrnym životom zdrojom duchovnej múdrosti pre svet. Páter Perry okrem iného sestrám píše:

„Klauzúra je malé bojové pole v srdci planéty, kde to, čomu nás učíte nie je natoľko fuga mundi (unikať pred svetom)“, ako skôr „prežívať do hĺbky priestor, vstupovať do farby rozličných hodín dňa a do Božieho kairos, striedajúc slová s mlčaním na budovanie vzťahov spoločenstva s pomocou Ducha Svätého“.  

„Boh si nás nevyberá pre našu „skvelosť“, ale práve preto, že sme a cítime sa malými.“ Touto myšlienkou sa prihovoril Svätý Otec František cez Twitter v utorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky sv. Kláry z Assisi.

Sv. Klára z Assisi bola kanonizovaná v roku 1255, len dva roky po jej smrti. V roku 1958 ju pápež Pius XII. vyhlásil aj za patrónku televízie a telekomunikácií.

Zdroj: Vatican News, jb

Ilustračné foto: wikimedia