HESLO 2021 je saleziánskou odpoveďou na aktuálnu pandémiu

V dialógu s mnohými provinciálmi o ich potrebách, po diskusii medzi členmi hlavnej rady i so zodpovednými za zložky saleziánskej rodiny a so spolubratmi v hlavnom dome hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vybral tému Hesla pre rok 2021: Vedie nás nádej: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21, 5). Vyjadruje saleziánsku odpoveď na aktuálnu situáciu pandémie vo svete.

„Keď premýšľam nad posolstvom, ktoré nás môže zjednocovať ako saleziánsku rodinu v roku 2021, nie je možné nebrať do úvahy, že mnoho mesiacov v menšej či väčšej miere svet, všetky národy zostali ak nie paralyzované – mnohé sú – tak určite blokované“, hovorí hlavný predstavený v texte predstavenia Hesla.

Zároveň „naše posolstvo podčiarkuje a zdôrazňuje, že zoči-voči tejto ťažkej a bolestnej realite a jej doliehajúcim dôsledkom chceme naďalej vyjadrovať istotu, že nás vedie nádej: pretože Boh svojím Duchom naďalej «všetko robí nové».

Pri načrtnutí posolstva Hesla don Artime ďalej zdôrazňuje ako aj sám don Bosco prežíval mnohé ťažké situácie – vrátane epidémie cholery – bez toho, žeby stratil nádej; naopak, vždy reagoval a motivoval aj ďalších ku konaniu.

Aktuálny čas je preto príhodným časom na povedomie a záväzok zoči-voči všetkému tomu, čo aj pred pandémiou nešlo dobre, no zvykli sme si na to: utrpenie toľkých ľudí, menej spomínané epidémie iných chorôb, škody na stvorení…

Heslo má poslúžiť pre saleziánske čítanie prítomného času, aby sa saleziánska rodina učila alternatívnym procesom voči dominantnej kultúre, a aby uskutočňovala zmenu hodnôt a pohľadu. A pre zachovanie saleziánskej konkrétnosti ponúkne Heslo aj miesta a situácie, kde „sa učíme a cvičíme si nádej“. V tom všetkom je prítomná Mária, „Božia Matka, Hviezda nádeje“.

Zdroj: saleziani.sk / ANS / rhsdb