Na Symbolickom cintoríne pri Zverovke je už pamätná tabuľka Š. Turanského

Na Symbolickom cintoríne obetí Západných Tatier, neďaleko Chaty Zverovka pri Zuberci, je už aj pamätná tabuľka s menom Don Štefan Turanský. Tabuľku dala vyrobiť a umiestniť jedna rodina dobrodincov zo Žiliny. Salezián a katolícky kňaz Štefan Turanský nečakane odovzdal svoj život Pánovi počas turistiky v Smutnej doline v Západných Tatrách 12. augusta 2020.

Štefan Turanský sa narodil v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine 11. septembra 1956. Po gymnáziu v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdia si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 prišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Od 15. augusta 2005 do marca 2008 bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca. V marci 2008 bol na generálnej kapitule saleziánov zvolený za člena hlavnej rady, kde do roku 2010 pôsobil ako radca pre región Strednej a severnej Európy. V ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej.

Zomrel vo veku nedožitých 64 rokov počas oddychového pobytu na Orave, na ktorom bol aj so spolubratmi zo svojej saleziánskej komunity z Bratislavy-Mamateyovej. Telo zosnulého saleziána uložili do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni.V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života.

Zdroj: TK KBS, rp