Kláštory pootvorili svoje brány na Dni otvorených kláštorov

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov a mal sa niesť v duchu vďačnosti za vernosť a obetavosť mnohých bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Akcia sa presunula na 3. októbra 2020 a mala komorný charakter pri rešpektovaní všetkých pokynov proti šíreniu vírusu COVID-19. Kláštory teda iba pootvorili svoje dvere a ponúkli skrátenú verziu pripravovaného programu pre účastníkov do 50 osôb. Počas stretnutí bol prezentovaný dokument k výročiu Barbarskej noci, ktorého autorkou je sr. Ivica Kúšiková, SSpS, a P. Tomáš Gerboc, SVD.

Žilina – školské sestry sv. Františka (3. október 2020)

Práve z Katolíckeho domu v Žiline, kde má sídlo provincialát školských sestier sv. Františka, boli v roku 1950 vyvezené ich sestry. Vzhľadom na opatrenia prišlo iba niekoľko veriacich, ale o to intenzívnejšie prežili spoločne svätú omšu, pri ktorej ďakovali za vernosť spolusestier v tých ťažkých časoch, z ktorých je ešte 12 v charitných domoch. Po zhliadnutí videa Barbarstvo moci o týchto udalostiach, zarecitovali spoločne Te Deum (sestry ho pred 70 rokmi spievali pri odchode zo žilinskej kaplnky). Sestry sa ešte po odchode veriacich pomodlili františkánsky sedemradostný ruženec.

Trenčín – školské sestry de Notre Dame, satmárky, služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie (4. október 2020)

Ako informovali na svojom facebooku sestry služobnice, v nedeľu 4. októbra 2020 sa zúčastnili spomienkovej slávnosti v chráme Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta (satmárky) a veriaci. Po spoločnej modlitbe si prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier a sprítomnili dokument zo série Barbarstvo moci. Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré nasadením vlastného života bránili svoje povolanie i povolanie budúcich generácií.


Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

Správu budeme aktualizovať po dodaní podkladov z ďalších kláštorov.

Františka Čačková, OSF