Na Urbaniane diskutovali o úlohe žien v Cirkvi

Úloha žien v Cirkvi bola ústrednou témou sympózia, ktoré zorganizovala Kongregácia pre náuku viery v dňoch 26. – 28. septembra v Ríme. Sympózium otvoril kardinál Gerhard Müller, prefekt spomínanej kongregácie. Prítomných päťdesiat odborníčok rehoľníčok a laičiek zo všetkých kontinentov v odbore teológia, dejiny a kánonické právo a tiež rôzni konzultanti sa na tému pozreli z dvoch hľadísk. Prvým bolo hľadisko prehĺbenia a definície povolania žien v katolíckej tradícii a druhým hľadiskom boli konkrétne úlohy, ktoré ženy zastávali a môžu zastať vo vnútri Cirkvi.

V jednotlivých príspevkoch sa prednášajúce v prvý deň dotkli definície poslania žien a tiež bohatstva prítomnosti žien na rôznych poliach od aktívneho pôsobenia v teologických disciplínach, cez význam žien vo formácii kňazov, ako aj ich pôsobenia ako kazateliek duchovných cvičení. Druhý deň bol venovaný téme ako sexuálne rozdiely, tiež pohľadu na Cirkev ako nevestu a matku a cez kánonické právo sa pozreli na spoluprácu žien v rozhodujúcich úlohách, ako aj na samotnú tému spolupráce v pastorácii.

Popri týchto hlavných témach boli vypovedané zaujímavé a veľmi silné svedectvá, ktoré vychádzali z konkrétnej skúsenosti pôsobenia žien v Cirkvi: v teológii, na misiách, v Rímskej kúrii, na biskupských konferenciách, skúsenosť z Medzinárodnej únie generálnych predstavených, v sociálnej komunikácii, v odovzdávaní viery, v skúsenostiach medzi mužmi a ženami, v ekumenickom dialógu, v katechéze, v charite. Keďže sa rozoberali vzácne témy a viedli k nim podnetné diskusie, ktoré budú dôležitým podkladom pre ďalšie kroky v téme úlohy žien v Cirkvi, materiál bude spracovaný a uverejnený, povedal v závere stretnutia arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekretár Kongregácie pre náuku viery a zároveň predseda Komisie na skúmanie otázky diakonátu žien, za ktorého bol menovaný 2. augusta 2016 pápežom Františkom.

zdroj: zenit.it -msk-

foto: viciani.repp.it