Biskupi sa stretnú v Ríme na kongrese o zasvätenom živote

Pápež František v apoštolskom liste na začiatku Roka zasväteného života vyzval pastierov partikulárnych Cirkví, aby vo svojich spoločenstvách venovali osobitnú starostlivosť podpore jednotlivých chariziem, či už tých historických, alebo aj nových. Tiež ich vyzval, aby podporovali, povzbudzovali, pomáhali pri ich rozlišovaní, boli im nežne a láskyplne nablízku v situáciách utrpenia a slabosti, v ktorých sa môžu nachádzať niektoré zasvätené osoby. A predovšetkým, aby svojím učením oboznamovali Boží ľud s významom zasväteného života, nech jeho krása a svätosť v Cirkvi naplno zažiaria.

Vo svetle týchto cieľov Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravuje medzinárodný kongres pre biskupov.  Zúčastnia sa ho najmä tí,  ktorí pri Konferencii biskupov majú úlohu podnecovať a animovať zasvätený život s cieľom podporiť plodné cirkevné spoločenstvo vo vnútri partikulárnej Cirkvi.

„Našou túžbou je spoločne uvažovať nad vzťahom pastieri a zasvätení, často veľmi delikátnym a komplexným aj vzhľadom na rozličné reality zasvätenia, akými sú rehoľný apoštolský život, klauzúrny a mníšsky život, sekulárne inštitúty, zasvätené panny a iné nové formy. Bude to zároveň príležitosť predstaviť biskupom plánovanie tejto kongregácie, iniciatívy a aktuálne dokumenty, ktorými chcú podporiť zasvätený život,“ povedal prefekt kongregácie João Braz de Aviz.

Stretnutie sa uskutoční v Ríme v dňoch 28. – 30. októbra 2016 na pápežskej univerzite Antonianum.

zdroj: CVC -msk-