Na misiologickej konferencii odhalili pamätnú tabuľu sr. Veroniky Ráckovej

V rámci misiologickej konferencie bola dňa 17. októbra na budove Vysokej školy sv. Alžbety slávnostné odhalená pamätná tabuľa na počesť Sr. Veroniky Terézie Ráckovej SSpS, slovenskej misionárky, lekárky, ktorá tragicky zahynula počas svojej misie v Južnom Sudáne. Sestra Veronika Rácková absolvovala pred odchodom do Sudánu kurz tropickej medicíny na Vysokej škole sv. Alžbety. Jej zriaďovateľ a bývalý rektor Vladimír Krčméry je rád, že pamätná tabuľa sa nachádza v centre mesta. „Sestra Veronika je 20 metrov od sídla prezidenta, pretože je to skutočne taký nenápadný hrdina, ale je to osobnosť Slovenska, z ktorej si berú vzor a príklad nielen na Slovensku a v Sudáne, ale všetci tí, čo ju poznali v Ghane, v Keni, všade tam, kde pôsobila”, povedal Krčméry.
O vytvorenie pamätníka sa zaslúžil aj predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia František Neupauer. Hovorí, že sestra Veronika bola pripravená zomrieť za svojich pacientov už tým, že sa rozhodla ísť práve do Sudánu. „Ja ju vnímam ako takú naozaj osobnosť byť pre tých, ktorým mám slúžiť naplno a byť pripravený odovzdať im všetko. Nepozerať možno na iných cez ten taký pohľad, že oni sú možno niekedy menejcenní, menej vzdelaní, ale vidieť v nich, tak ako to ona videla, Krista.“

Prvú misiologickú konferenciu pod názvom Znamenia čias pre misie v súčasnosti pripravila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Jej cieľom bolo spojiť angažovaných kňazov, rehoľníkov a laikov, ako aj tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku misií a misiológie, a pouvažovať nad predstavenými témami, ako aj hľadať odpovede na aktuálne výzvy ohľadom misií dnes.

-msk-