Karmelitáni mali kňazskú vysviacku

V Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách bol dňa 15. októbra 2016 vysvätený za kňaza Ján Števkov z Rádu bosých karmelitánov. Novokňaz pochádza z obce Hostie, ktorá je filiálkou farnosti Topoľčianky. Kňazskú vysviacku prijal vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa. Slávnosť bola príležitosťou aj na stretnutie členov karmelitánskeho rádu, tak kňazov, ako aj rehoľných sestier. Karmelitáni na Slovensku patria pod Krakovskú provinciu, ktorú na slávnosti zastupoval provinciál Tadeusz Florek. Vysviacka sa konala v deň spomienky na sv. Teréziu od Ježiša, reformátorku karmelitánskeho rádu.
Rád bosých karmelitánov je kontemplatívne – apoštolské spoločenstvo, ktoré spája vnútornú, rozjímavú modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Na Slovensku žijú v troch spoločenstvách na Starých Horách pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Lorinčíku na okraji Košíc.

-msk-