Najprv hodnotenie, potom plánovanie – v Pruskom mal „Zasvätený život“ redakčnú radu

Časopis Zasvätený život vychádza dvakrát do roka – vo februári a v septembri. Redakčná rada sa vždy po vyjdení nového čísla stretne, aby zhodnotila aktuálne číslo a naplánovala nasledujúce. Súčasne je to čas teambuildingu pre redaktorov.

Víkend v Pruskom od 22. – 24. februára patril práve takémuto pracovnému času. Šéfredaktor Ján Štefanec SVD a päť redaktorov: Štefan Turanský SDB, Hermana Matláková SMVS, Milan Zaleha CSsR, Františka Čačková OSF a Marián Kováčik zhodnotili výnimočne obsiahle číslo s prílohou o mníšskej spiritualite.

Tetovanie, boj proti zneužívaniu detí a dospievajúcej mládeže, intimita v celibátnej komunite, pohľad na ženský kontemplatívny život z pohľadu kanonického práva, či príspevky z vincentínskych, redemptoristických a karmelitánskych misií a spirituality, aj rozhovor so sestrou, ktorý povzbudí požiadať o pomoc – to všetko nájdete v čísle 01/2019.

Časopis Zasvätený život si môžete objednať na distribucia@kvrps.sk a archív starších čísle nájdete na webe.


-fc-