Najstarší rukopis Duchovných cvičení sv. Ignáca čaká reštaurovanie

Na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme sa najbližší piatok uskutoční konferencia o reštaurovaní najstaršieho rukopisu Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Manuskript s mnohými poznámkami svätca momentálne uchovávajú v generálnom dome Spoločnosti Ježišovej v Ríme (ARSI – Archivum Romanum Societatis Iesu).

Na piatkovom stretnutí vystúpia predovšetkým odborníci z talianskych univerzít priamo zapojení do obnovy rukopisu. Reštaurátorský projekt predstaví Carlo Federici z Univerzity Ca’ Foscari z Benátok.  Ďalší odborníci priblížia vedecké metódy, ktoré sa využijú pri obnove rukopisu. Reštaurovanie diela zakladateľa jezuitov, ktoré predstavuje jadro ignaciánskej spirituality, financuje nadácia z Baskicka.

zdroj: RV -bp-