Augustiniáni majú v Španielsku nového biskupa

Svätá stolica zverejnila 26. apríla 2016 meno nového biskupa španielskej Palencie augustiniána Manuela Herrera Fernándeza, ktorý v posledných rokoch pôsobil ako generálny vikár Santandera. V prvých slovách adresovaných svojim diecézanom vyjadril svoju najhlbšiu vďačnosť Bohu za život, vieru, za povolanie k zasvätenému životu a ku kňazskej službe, za milosrdenstvo a vernosť a pápežovi Františkovi za dôveru.

Manuel Herrero, ktorý povedal, že prijal biskupskú službu „s bázňou a chvením“, požiadal svojich diecézanov o láskavosť, aby ho sprevádzali svojimi modlitbami, aby mohol byť medzi nimi prítomný ako dobrý pastier, ktorý chce všetko odovzdávať Pánovi.

„Chcem v Palencii slúžiť podľa vzoru Dobrého Pastiera spolu s ostatnými pastiermi. Chcem, aby sme sa v Cirkvi učili žiť bok po boku, ruka v ruke, srdce v srdci, aby evanjelium radosti a radosť z evanjelia prenikli k bratom a sestrám, zvlášť k tým, ktorí trpia, k chorým, starým, nezamestnaným, ktorí sú sami, zneužívaní, v depresii, k rodinám a mladým v ťažkostiach… ku každému.“

Mons. Manuel Herrera bude do úradu uvedený 18. júna 2016 v katedrále sv. Antolína v Palencii.

-ms-

Zdroj: vidanueva.es