Národná púť a púť zasvätených v Šaštíne

Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2015 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá šesť dní. Začne sa už v piatok 11. septembra svätou omšou o 18.00 hod. a nasleduje programom Spoločenstva modlitieb za kňazov. V sobotu pokračuje svätou omšou o 10.30 hod., v nedeľu viacerými svätými omšami počas dňa a adoráciou o 14.30 hod.
Pondelkový večer 14. septembra je vyhradený mládežníckemu programu s názvom AGAPÉ, ktorý začne o 18.00 hod. a potrvá až do 3.00 hod. Jeho súčasťou bude napr. muzikál Chiara Luce, koncert, rehoľná kaviareň ako aj iné sprievodné aktivity a diskusie so zaujímavými hosťami. Sväté omše budú slávené o 19.00 hod. a o polnoci. O 3.00 hod. uzavrie mládežnícky program Korunka k Božiemu milosrdenstvu s rehoľníkmi.
Vyvrcholením národnej púte bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Počas dňa budú slávené sväté omše aj o 7.00, 8.00 a 18.00 hod. O 14.00 hod. bude akatist k Bohorodičke a následne požehnanie pútnikov.
V stredu 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši so začiatkom o 10.00 hod. bude Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
Počas celej púte budú k dispozícii kňazi, ktorí budú vysluhovať sviatosť zmierenia.
V čase trvania púte vypraví Železničná spoločnosť Slovensko pre veriacich mimoriadne vlaky.

Viac informácií o národnej púti nájdete na www.bazilika.sk alebo na špeciálne vytvorenej podstránke www.bazilika.sk/narodnaput

Pre vstup do Press centra (k dispozícii internet i prenos svätej omše) je nutné sa akreditovať. Urobiť tak môžete žiadosťou na e-mailovú adresu: novak@bazilika.sk. Následne Vám zašleme Zmluvu na akreditáciu. Akreditovaní novinári budú mať prístup aj do koridorov pred hlavným oltárom.

Peter Novák, PR manažér
Národná púť 2015
novak@bazilika.sk