Nathalie Becquartová, žena, ktorá si potichu razí cestu v popredných cirkevných štruktúrach

Kým je francúzska rehoľníčka, ktorá sa ako prvá žena stala podsekretárkou Synody biskupov?

Ženy v cirkvi nepochybne zažívaju za pontifikátu pápeža Františka svoje zlaté časy. Počas uplynulých piatich rokov prekročil počet žien pracujúcich pre Svätú stolicu prvýkrát v histórii tisícku. Ženy tak tvoria 22 % všetkých zamestnancov.

Na Postoji sme už písali o tom, ako pápež pred rokom vymenoval za druhého najvyššieho predstaviteľa vatikánskej diplomacie právničku Francescu Di Giovanni. Tá sa stala sa podsekretárkou Oddelenia pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej stolice.

Ďalšia právnička Antonella Sciarrone Alibrandi sa stala členkou riadiaceho orgánu Úradu pre finančný dozor a informácie, ktorý zodpovedá za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Podsekretárkami Dikastéria pre laikov, rodinu a život sú hneď dve laičky, ženy vedú aj Vatikánske múzeá a úrad Vatikánskej apoštolskej knižnice.

Rehoľná sestra Nathalie Becquartová sa však na základe rozhodnutia pápeža Františka ocitla priamo v Synode biskupov. A toto jej menovanie neostalo bez odozvy či dokonca istých rozpakov.

Žena so srdcom pre mladých

Aký je životný príbeh tejto 52-ročnej rehoľníčky a čo bude jej úlohou v novej funkcii?

Nathalie Becquartová sa narodila v roku 1969 vo francúzskom Fontainebleau. V roku 1992 absolvovala štúdium na Vysokej škole manažmentu v Paríži a neskôr pokračovala v štúdiu filozofie na Sorbonne. Strávila rok ako dobrovoľníčka v libanonskom Bejrúte, kde pôsobila ako profesorka matematiky a francúzštiny na katolíckej strednej škole.

V roku 1995 sa pripojila k sestrám xaveriánkam. Ide o apoštolskú kongregáciu ignaciánskej duchovnosti, kde zložila svoje posledné sľuby v septembri 2005. Po postuláte strávenom v Marseille a dvoch rokoch noviciátu odišla na tri roky na misiu do francúzskeho národného skautského tímu. 

Jej akademická kariéra a záľuba v štúdiu sa tým ani zďaleka neskončila. Študovala totiž aj teológiu a filozofiu v jezuitskom seminári v Paríži, ako aj sociológiu na tamojšej Škole pre pokročilé štúdium sociálnych vied. Potom pokračovala v teologických štúdiách v Bostone, kde sa špecializovala na ekleziológiu a synodalitu.

Jej srdcovou záležitosťou sa stala práca s mladými, ktorým pomáhala na ceste rozlišovania životného povolania.

Jej srdcovou záležitosťou sa však stala práca s mladými, ktorým pomáhala na ceste rozlišovania životného povolania.

Po vstupe do rehole sa angažovala v rámci ignaciánskej mládežníckej siete Magis, bola predsedníčkou združenia, ktoré ponúka mladým ľuďom duchovné pobyty na plachetniciach, pôsobila tiež ako národná koordinátorka skautského programu pre mládež v chudobných mestských multikultúrnych oblastiach.

 V roku 2008 bola Konferenciou biskupov Francúzska vymenovaná za zástupkyňu riaditeľa študentskej pastorácie a v roku 2012 za riaditeľku národnej služby pre evanjelizáciu mladých ľudí a pre povolania. V rokoch 2007 a 2008 bola diecéznou koordinátorkou Svetových dní mládeže.

To viedlo aj k jej účasti na príprave biskupskej synody na tému Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania, kde bola vymenovaná za generálnu koordinátorku a audítorku. O rok neskôr sa stala konzultantkou Generálneho sekretariátu Synody biskupov a tento rok ju pápež vymenoval za podsekretárku spolu so španielskym augustiniánom pátrom Luisom Marínom de San Martín.

Radosť i prekvapenie

Francúzska rehoľníčka tak bude mať ako prvá žena v histórii právo hlasovať na biskupskej synode. Nathalie Becquartová pre Vatican News povedala, že toto vymenovanie vníma ako úžasné gesto dôvery zo strany pápeža. „Pre mňa je to predovšetkým výzva k ešte väčšej službe, ale aj ďalšie veľké dobrodružstvo viery,“ uviedla a zdôraznila, že pápežovo rozhodnutie bolo pre ňu obrovským prekvapením.

Becquartová pri popise svojej úlohy ako podsekretárky uviedla, že má byť najmä asistentkou generálneho tajomníka a sprevádzať ho pri celej jeho práci. Jej hlavnou úlohou je „viesť prípravu synody, potom samotnú slávnosť, a potom ďalšiu fázu realizácie“. Pápež František si vybral pre nasledujúce riadne valné zhromaždenie biskupskej synody v roku 2022 tému Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, účasť a poslanie

Na otázku, aké to je byť prvou ženou, ktorá zastáva túto pozíciu, povedala, že to vníma ako znamenie a cíti, že toto jej vymenovanie znamená „dôveru v ženy v cirkvi“. Uviedla tiež, že pápež František počúva a dáva odpoveď, ktorá predstavuje krok vpred pre cirkev, v ktorej „ženy a muži slúžia spoločnému dobru sveta“.

Ako ďalej?

Postavenie žien, ktoré sa zúčastňujú biskupských synod, sa v posledných rokoch stalo predmetom mnohých diskusií. Aj doteraz boli síce menované za audítorky alebo expertky, no tie nie sú riadnymi členmi synody a nemajú hlasovacie právo.

Kardinál Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov, v rozhovore pre Vatican News potvrdil, že po novom vymenovaní bude Becquartová hlasujúcim členom. Povedal tiež, že „jej vymenovanie znamená otvorenie dôležitých dverí. Čas ukáže, aké ďalšie kroky sa majú podniknúť“.

Tiež poznamenal, že „počas posledných synod početní synodálni otcovia zdôrazňovali potrebu, aby celá cirkev uvažovala o mieste a úlohe žien v cirkvi. Aj pápež František niekoľkokrát zdôraznil dôležitosť toho, aby boli ženy viac zapojené do procesov rozlišovania a rozhodovania“.

Menovanie sestry Nathalie Becquartovej do nového úradu rozčerilo aj hladinu v slovenskej cirkvi. Profesor kánonického práva Ján Duda uverejnil na sociálnej sieti príspevok, kde si kladie otázku, či by sa následkom jej vymenovania nemal zmeniť aj názov Synody biskupov.

Píše: „Ak rehoľná sestra dostala právo hlasovať, a je to jedno či by šlo o kňaza, diakona či o laického muža alebo ženu, je to ešte Synoda biskupov? Nemal by ostať názov ,synoda´ bez prívlastku?”

K diskusii prispel pohľadom aj bratislavský kňaz Juraj Vittek, ktorý vymenovanie rehoľnej sestry vidí ako „isté nóvum, ale nie v zmysle zmeny podstatného charakteru Synody biskupov, ako ju zamýšľal Druhý vatikánsky koncil“.

„Synoda má za cieľ pomôcť pápežovi účinnejšie počúvať hlas Ducha Svätého. Podľa konštitúcie majú do nej biskupi zahrnúť celú cirkev a k diskutovaným otázkam počúvať aj hlas svojich kňazov a laikov,“ reagoval Vittek v diskusii pod Dudovým statusom.

Vittek tiež pripomína, že aj za pápeža Benedikta XVI. mali právo na synode hlasovať aj nebiskupi – predstavitelia rehoľných inštitútov. „Novinka je teraz iba v tom, že je medzi nich menovaný aj laik, dokonca žena. Určite to však neznamená zmenu v tom duchu, akoby nositeľmi cirkevnej jurisdikcie mohli byť odteraz aj laici,“ dopĺňa. 

„Synoda má v prvom rade pomáhať radami pápežovi, aby on vykonával svoju jurisdikčnú moc. Môže prejaviť názor, želania, ale nie schvaľovať dekréty,“ uzatvára otec Vittek. 

Personálne zmeny vo vatikánskych štruktúrach každopádne ukazujú, že pozitívne slová na adresu žien, ktoré posledné roky zaznievajú z úst pápeža Františka, boli myslené naozaj vážne. A to je dobrá správa.

Lenka Chlebanová

Publikované s láskavým dovolením redakcie Konzervatívneho denníka Postoj.