Rehoľné sestry a filmy (video)

Sestra Lamiya si pozvala spolusestru Andy, aby tieto dve saleziánky fundovane porozprávali o filmoch a zodpovedali vaše otázky, ktoré ste zaslali.

Záverečná myšlienka od Andy, ktorá už sa do videa nezmestila: „S filmom je to ako s Láskou. Je tu pre všetkých – rovnaká. Ale každý ju vníma svojimi očami a hovorí o nej svojimi slovami.“

Zoznam skvostov medzi filmami odporúčané sestrou Andy nájdete pod videom na YouTube.