Nedeľnou kanonizáciou sa slávnostne uzavreli štyri kauzy svätosti

Pápež František pri nedeľnej kanonizačnej svätej omši na Námestí sv. Petra vyhlásil za svätých 35 osobností zo 16. až 20. storočia. Sú nimi brazílski mučeníci zabití pre vieru v roku 1645 v oblasti Rio Grande do Norte, vo východnom cípe krajiny. Umučení boli holandskými vojakmi kalvínskeho vyznania a domorodými indiánmi. Skupinu reprezentujú traja misionári portugalského pôvodu, diecézni kňazi André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, laik Mateus Moreira a spolu s nimi ďalších 27 laikov, mužov i žien v rozličnom veku, manželských párov, rodičov spolu s ich deťmi. Blahorečení boli v roku 2000.

Traja mexickí „prvomučeníci“ domorodí chlapci vo veku 12 až 13 rokov Cristóbal, Antonio a José položili život pre vieru počas evanjelizácie Mexika v roku 1527 a 1529. Všetci traja boli vychovaní vo viere františkánskymi misionármi. Cristóbal bol synom kasika, indiánskeho náčelníka, ktorý nezniesol synove napomenutia pre jeho život zapredaný alkoholu a vlastného syna upálil. Ďalší dvaja chlapci pomáhali dominikánskym misionárom v kontakte s domorodcami ako tlmočníci. Za odstraňovanie pohanských modiel zaplatili životom. Trojicu blahorečil v roku 1990 v Guadalupe sv. Ján Pavol II.

Ďalšie dve kauzy svätorečenia sa týkajú Európy. Španielsky piarista Faustino Míguez z prelomu 19. a 20. storočia (1831-1925) venoval celý život mimoriadne plodnému apoštolátu na poli výchovy mládeže, najprv na Kube a neskôr v Španielsku. Založil Kalazanský inštitút rehoľných sestier (Hijas de laDivina Pastora), zameraný na výchovu chudobných dievčat. Faustino Míguez bol blahorečený v roku 1998.

Posledným z nových svätých je taliansky kapucín Angelo da Acri. Žil na pomedzí 17. a 18. storočia (1669-1739) a ako putovný kazateľ a spovedník pracoval v ľudových misiách najmä v oblasti Kalábrie. Ako novicmajster formoval nových členov rádu, bol aj provinciálom a vybudoval kláštor sestier kapucínok. Blahorečil ho Lev XIII. v roku 1825.

Pri slávnosti kanonizácie koncelebrovali so Svätým Otcom biskupi miestnych cirkví z Brazílie, Mexika, Španielska a Talianska, spolu so stovkami kňazov. Prítomné boli vládne delegácie zo spomenutých krajín, ako aj delegácie Francúzska a Rádu maltézskych rytierov.

zdroj: RV

-msk-