Nepoškvrnená, rodiny a minoriti

Čo ich spájalo v posledných dňoch?

Na službu rodinám zamerali tento rok pozornosť bratislavskí minoriti počas novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.

Jednotlivé dni novény sprevádzala vybraná invokácia z Loretánskych litánií, ktorá bola prepletená s aktuálnou témou týkajúcou sa rodín. Kazateľmi boli rehoľníci i diecézni kňazi z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa venujú tejto pastorácii.

Nahrávky kázní, ktoré odzneli počas novény, môžete nájsť na webovej stránke minoritov.

-fc-