Redemptoristi prídu s ľudovými misiami v novom roku možno aj k vám

Pátri redemptoristi, ktorí sú známi svojou misijnou činnosťou a vykonávaním farských misií, zverejnili prehľad ľudových misií na rok 2017. Každý rok ich vedú v jednotlivých slovenských farnostiach, ale aj v zahraničí. Pracujú v troch misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel a P. Peter Hertel. Majú aj mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016 boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

V roku 2017 budú mať misie redemptoristov výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci. Prvé misie sa začínajú 21. januára 2017 v Spišských Vlachoch pod vedením P. Michala Zamkovského. Poslednou v roku bude Obnova misií v Solčanoch, vedená tímom P. Ivana Flimela. Úplný prehľad misií redemptoristov na rok 2017 je možné nájsť tu.

Misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomenuli aj Benedikt XVI., keď v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu ľudových misií, alebo pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu ľudových misií v Roku milosrdenstva.

Zdroj: TK KBS, rdl, ml; pz

-fc-