NODAM do školskými sestrami pripravilo tábory pre viac ako 600 detí

Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Vranovčania na tábore Anno Domini 2018 cestovali v čase a spoznávali Bibliu na Sninských rybníkoch. V Moravanoch nad Váhom si deti a mládež z Holíča pripomenuli život sv. Martina cez rôzne scénky a aktivity. Malí Košičania sa v tábore s názvom Ajar od tarván (čítaj odzadu) snažili o budovanie dobrých vlastností pomocou aktivít v zariadení Mraznica – Hnilčík.

Deti z Nového Mesta nad Váhom v tábore YOULIVE v Javorinke – Starej Turej spoznávali pomocou videa a počítačov budúceho patróna internetu Carla Acutisa. Oravci z dedín Zubrohlava, Klin a Bobrov v dvoch týždenných turnusoch prežili tábor – Oheň bojovníka. Beckovské deti v dennom tábore a Novomešťania na prímestskom tábore rozvíjali svoje kladné vlastnosti. Pre deti z Piešťan boli pripravené tri tábory – dva denné a jeden pobytový vo Vysokých Tatrách.

Okrem táborov združenie NODAM pripravilo duchovno-tvorivý pobyt pre dievčatá v Beckove a duchovnú obnovu v Novom Meste nad Váhom. Staršie dievčatá mali možnosť prežiť týždeň v tichu kláštora a samote s individuálnym sprevádzaním.

Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru. Mladí ľudia a deti sú pozvaní tvorivým spôsobom praktizovať svoj duchovný život  každý deň, informovala sr. Auxilia Matlová od Školských sestier de Notre Dame.

TK KBS, axm; ml