Nová kniha o dialógu pápeža s rehoľníkmi

„Osvieťte budúcnosť“ – tak znie názov novej knihy, ktorá prináša dialóg pápeža Františka s generálnymi predstavenými mužských rehoľných inštitútov, s ktorými sa stretol pri príležitosti ich 82. generálneho zhromaždenia v novembri 2013 v Ríme. Kniha, ktorú zostavil páter Antonio Spadaro, riaditeľ jezuitského časopisu „Civiltà Cattolica“, obsahuje aj jeho reflexiu nad obsahom príhovoru biskupa Bergoglia pri príležitosti Synody o zasvätenom živote v roku 1994, zvolanej pápežom Jánom Pavlom II. Publikáciu, ktorá vyšla v nakladateľstve Ancora 21. mája, charakterizuje páter Spadaro aj nasledujúcimi slovami:

„Pozýva rehoľníkov nielen byť radikálnymi – lebo ako hovorí pápež, «všetci kresťania musia byť radikálni» – ale aj byť prorokmi, čiže ako hovorí aj jej názov, «osvietiť budúcnosť». Je tu istý model Cirkvi, ktorý vychádza z tejto konverzácie: Cirkev, ktorá nie je uzavretá sama v sebe, ale ktorá je v hlbokom dialógu a načúvaní reálnych požiadaviek – aj tých, ako hovorí pápež, «ktoré my nedokážeme ani len pochopiť».“

(zdroj:RV -zk-)