Noviciát krížových sestier privítal rodičov noviciek

V noviciáte Milosrdných sestier sv. Kríža bol víkend od 27. do 29.11.2015 výnimočným časom. V týchto dňoch sa totiž konalo stretnutie rodičov noviciek, ktorí prijali pozvanie do Provinciálneho domu v Trnave. Bolo pre nich pripravené srdečné prijatie, duchovný program a samozrejme čas vyhradený individuálnym stretnutiam v úzkom rodinnom kruhu. Stretnutie duchovne sprevádzal P. Artur Ciepielski.

V piatok sa stretnutie začalo spoločnou večerou a pokračovalo prehliadkou noviciátnych priestorov a exkurziou do života noviciátu v podobe prezentácie fotografií, ktorú pripravili novicky. Sobota bola predovšetkým dňom duchovnej obnovy. P. Artur mal pre rodičov i novicky prednášku na tému povolania. Po nej bola možnosť sviatosti zmierenia a svätá omša s komunitou. Popoludní sme sa opäť stretli v kaplnke na adorácii spojenej s korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovalo požehnanie adventných vencov a slávnostné vešpery. V nedeľu sme boli na svätej omši vo farskom kostole a dopoludnia sme spoločne rozjímali nad Svätým písmom. Stretnutie sme ukončili spoločným obedom. Rodičia aj novicky mali úprimnú radosť z toho, že sa mohli spoločne stretnúť a prežiť požehnaný čas.

zdroj:sestrysvkriza.sk