Nový diakon v samporskej benediktínskej komunite

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Igora Hajasa OSB za diakona.

Ako na svojom portáli informovali bratia benediktíni, ďakujú všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto slávnosti, a pozývajú svojich priaznivcov k modlitbe za novoordinovaného diakona, ako aj za nové kňazské a rehoľné povolania.

Fotogalériu nájdete na benediktini.sk
-fc-