U minoritov v Bratislave budú zajtra ekumenické vešpery

Bratia minoriti pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na ekumenickú modlitbu vešpier do Kostola sv. Františka z Assisi v Bratislave Karlovej Vsi.

Katolícki a evanjelickí veriaci, ktorí si v týchto dňoch pripomínajú 500. výročie bolestného rozdelenia Cirkvi, sa stretnú pri spoločnom počúvaní Božieho slova v stredu 25. októbra o 18:00 hod.

Biblickú meditáciu prednesie Ján Hroboň, farár evanjelického cirkevného zboru v Dúbravke. Pri bohoslužbe budú spievať katolícke aj evanjelické spevácke zbory. Po modlitbe sú všetci pozvaní na stretnutie pri šálke čaju.

TK KBS informoval br. Jozef Sukeník OFM Conv.