Nový dokument Zasvätenie a sekulárnosť nájdete na kbs.sk

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk nový dokument Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Volá sa «Zasvätenie a sekulárnosť. List biskupom Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch».List biskupom vyšiel pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia, ktorou sa právne uznávajú sekulárne inštitúty ako forma zasväteného života.

Kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie a arcibiskup José Rodríguez Carballo, OFM, sekretár Kongregácie v tomto liste píšu:

„Najdrahší bratia v biskupskej službe, slávime 70. výročie promulgácie apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia (2. februára 1947) a onedlho aj motu proprio Primo Feliciter (12. marca 1948), čo je vhodnou príležitosťou na to, aby sme poďakovali Pánovi za dar tohto povolania, ktoré pozýva horlivo plniť úlohy súčasnosti a budúcnosť objímať s nádejou. Identita sekulárnych inštitútov sa postupne vyjasňovala v čase prostredníctvom učiteľského úradu Cirkvi v dokumentoch Provida Mater Ecclesia a Primo Feliciter, a tiež prostredníctvom Kódexu kánonického práva, pápežského magistéria Pavla VI. a pápeža Františka.

Naďalej ostáva veľmi aktuálny aj dokument Sekulárne inštitúty : ich identita a poslanie, ktorý táto kongregácia predstavila na plenárnom zhromaždení 3. – 6. marca 1983.

Dôležité je tiež to, ako sekulárne inštitúty pochopili sami seba prostredníctvom života osôb, ktoré realizovali ich charizmu. Ide o komplexnú cestu, ktorá vedie cez konkrétne spôsoby, v ktorých sekulárne zasvätené osoby dokázali interpretovať svoj terajší stav, a teda aj svoje poslanie vo svete a v Cirkvi. Ide o cestu, ktorá pokračuje, pretože je úzko spätá s dianím v Cirkvi a vo svete.

Predstavujeme toto bohatstvo, nad ktorým sa zamýšľame, aby sme sa oň podelili a aby sa skrze vašu službu pastierov stalo majetkom celého veriaceho spoločenstva.“

DOKUMENT je možné nájsť TU

Zdroj: TK KBS, kbs; ml
-fc-