Nový provinciál milosrdných bratov v Rakúsku

Brat Joachim Mačejovský OH bol generálnym predstaveným Jesúsom Etayom Arrondom OH s účinnosťou od 9.9.2015 menovaný za provinciála Rakúskej provincie milosrdných bratov.

V tejto funkcii je zodpovedný za 43 Milosrdných bratov v provincii ako aj za približne 7.600 spolupracovníčok a spolupracovníkov, ktorí sú činní v rozličných odvetviach zdravotníckeho a sociálneho systému na približne 30 miestach v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Čechách. Menovanie sa stalo nutnosťou po tom, čo brat Ulrich Fischer OH, ktorý tento úrad zastával od roku 2007 (opakované voľby 2010 a 2014) rezignoval na svoj úrad ako provinciál zo zdravotných dôvodov.

Životopis

Brat Joachim Mačejovský sa narodil 8.10.1982 v Košiciach. Tam navštevoval obchodnú akadémiu a potom bol zamestnaný ako obchodný referent v súkromnej firme. Počas viacerých návštev v Bratislave spoznal nielen rehoľu Milosrdných bratov, ale aj prácu v nemocnici a rozhodol sa vstúpiť do rehole Milosrdných bratov v apríli 2002. Po noviciáte v Grazi-Eggenbergu absolvoval počas školastikátu (čas medzi jednoduchými a večnými sľubmi) vzdelanie ako diplomovaná zdravotná sestra v Regensburgu (Bavorsko). Od jesene 2008 pracoval brat Joachim ako zdravotník v nemocnici Milosrdných bratov v Grazi-Marschallgasse. V máji 2010 zložil v Bratislave večné sľuby. Následne bol v rokoch 2010-2014 v rehoľnej provincii popri svojej
činnosti ako zdravotná sestra (brat) aj magistrom postulantov a zodpovedný za pastoráciu povolaní. V závere provinčnej kapituly v januári roku 2014 bol brat Joachim ustanovený za priora konventu v Bratislave a za prvého delegatúrneho radcu Slovenskej provinčnej delegatúry. Onedlho brat Joachim ukončí štúdium nemocničného manažmentu na Donau-Universität v Krems.

-mb-