Pápež stretol účastníkov generálnej kapituly klaretínov

Kráčať a „otvoriť hranice“ a dvere, ísť von a „hľadať na cestách hriešnikov“. Takto pápež František v spontánnom príhovore v španielčine povzbudil účastníkov 25. generálnej kapituly Misionárov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá sa koná v Ríme od 24. augusta. Kongregácia je známejšia pod názvom „misionári klaretíni“ podľa svojho zakladateľa sv. Antona Máriu Clareta, biskupa (1807-1870), ktorý ju založil v roku 1849. Svätý Otec účastníkom dnešnej audiencie pripomenul, že súčasťou ich poslania je tiež adorovanie Boha, čo má nezaplatiteľnú hodnotu, a do tretice sprevádzanie ľudí v dobrých i ťažkých chvíľach.
V texte oficiálneho príhovoru, ktorý pápež odovzdal prítomným 120 členom generálnej kapituly na tému „Svedkovia a poslovia evanjeliovej radosti”, nabáda k „načúvaniu ostatným“ práve na „rôznych perifériách“ sveta, pretože to je miesto, kde hlas Ducha Svätého „rezonuje jasnejšie“. A počas spontánneho rozhovoru zopakoval, že klaretíni, dnes prítomní v 64 krajinách, sú pozvaní ísť na „hranice každého druhu“, nie stáť pokojne na mieste, pretože aj stojatá voda sa pokazí. Takže kráčať, ako kráčal Boh, ktorý sa stal spoločníkom na ceste. Pretože kráčať osamote je nudné, poznamenal pápež, pričom povzbudil misionárov klaretínov, aby sprevádzali im zverený ľud ako Pán, ktorý vzal na seba aj hriechy ľudí a odpúšťal. „Pán sa nebál hriešnikov, dokonca ich vyhľadával. Nebojte sa, je to Pán, ktorý vás povzbudzuje venovať pozornosť tým, ktorí potrebujú jeho svedectvo, aby pocítili milosrdnú prítomnosť Boha vo svojom živote,“ dodal Svätý Otec v závere príhovoru otcom klaretínom.
Svätý Anton Mária Claret, známy ako kazateľ ľudových misií, sa neskôr stal arcibiskupom Santiaga de Cuba a pôsobil aj ako osobný spovedník španielskej kráľovnej Izabely. Zúčastnil sa na Prvom vatikánskom koncile. Kanonizovaný bol v roku 1950 pápežom Piom XII.

(Zdroj: RV; -jk-)