Nový web Medzinárodnej únie generálnych predstavených

Dňa 19.2.2016 bol spustený nový web Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských inštitútov a rehôľ – www.uisg.org – v šiestich jazykoch. Táto webová stránka je priestor, kde sa 1860 generálnym predstaveným, členkám UISG (Unione Internazionale delle Superiore Generali), dostane prístup k aktuálnym informáciám a rôznym dokumentom. Webová stránka www.uisg.org odráža širší komunikačný projekt, ktorý je vyvíjaný ako odpoveď na ciele strategického plánu UISG na roky 2015-2020. Strategický plán si kladie za cieľ „mať funkčný a efektívny komunikačný systém, a to ako interne, tak externe“. Niektoré sociálne siete, najmä Facebook a Twitter, ale aj newsletter a štvrťročný Bulletin budú webovú stránku podporovať. Stránka www.uisg.org ponúka – okrem dokumentov a inštitucionálnych informácií Únie – sekciu s názvom NEWS, ktorá bude aktualizovaná každý týždeň; obsahuje aj archív všetkých UISG bulletinov; nachádza sa tam časť s názvom Na stiahnutie, kde je možné sťahovať články, brožúry a správy. V nadchádzajúcich mesiacoch bude určitý priestor venovaný Jubileu a plenárnemu zhromaždeniu UISG, ktoré sa bude konať v máji 2016. Oblasť vyhradená pre generálnych predstavených obsahuje prístup k súkromným ​​dokumentom a bude sa tiež dať nastaviť na internú komunikáciu.
-jp-