Redemptoristi si pripomenuli schválenie Svätou Stolicou

25. februára si redemptoristi pripomenuli 267 rokov od oficiálneho potvrdenia Kongregácie Svätou Stolicou (1749). Kongregáciu založil 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole, Svätý Alfonz de Liguori (1696-1787). Cieľom nového spoločenstva bolo prinášať radostnú zvesť hojného vykúpenia najopustenejším.

Na realizáciu tohoto cieľa vypracoval zakladateľ redemptoristov špeciálny plán ľudových misií. Po vyše 15 rokoch od svojho založenia a pôsobenia na ľudových misiách na rôznych miestach Neapolského kráľovstva mali redemptoristi už 4 komunity:  Ciorani, Pagani, Deliceto i Materdomini.

V marci 1748, po tom, čo nastali priaznivé podmienky, sa sv. Alfonz listom obrátil na pápeža s prosbou o možnosť predstavenia pravidiel novovzniknutej Kongregácie. Po obdržaní pozitívnej odpovede vypracoval Alfonz spolu s pátrami Sportellim, Mazziniegim a Villanim, skrátenú verziu pravidiel pre pápeža. V prvom článku bola vízia Kongregácie opísaná ako „nasledovanie Ježiša Spasiteľa službou ohlasovania Božieho slova chudobným.“

9. novembra P. Andrej Villani a rehoľný brat František Tartaglione vyrazili do Ríma s dokumentmi, ktoré mali spustiť schvaľovací proces. Po viacerých úpravách (vrátane zmeny názvu kongregácie z pôvodného „Najsvätejšieho Spasiteľa“ na „Najsvätejšieho Vykupiteľa“), sa Vatikán vyjadril kladne. Svoje posúdenie poslala komisia pápežovi na prípadné definitívne schválenie. 25. februára 1749 pápež Benedikt XIV. apoštolským listom „Ad pastoralis dignitatis fastigium” potvrdil Kongregáciu redemptoristov a jej pravidlá.

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa má v súčastnosti približne 5000 členov pôsobiacich v 82 krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. Generálny dom sa nachádza v Ríme.

-rd-;

ilustračné foto: archív zz