Novým kustódom Svätej zeme sa stal františkán o. Francesco Patton

Novým kustódom Svätej zeme sa stal páter Francesco Patton OFM. V službe nahradí františkána Pierbattistu Pizzaballu, ktorý na tejto pozícii pôsobil dvanásť rokov. O nominácii rozhodlo generálne vedenie Rádu menších bratov. V súlade s pápežskými štatútmi vzťahujúcimi sa na toto poslanie františkánskeho rádu rozhodnutie napokon schválila Svätá stolica.

Pútnici prichádzajúci z celého sveta sú aj naďalej „kľúčovým nástrojom pre udržiavanie prítomnosti kresťanov vo Svätej zemi,“ uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas 53-ročný františkán. „Prichádzam s veľkou pokorou, po špičkách. Prichádzam s veľkou láskou v srdci voči tejto krajine. Prosím o prijatie a pomoc pri vykonávaní mojej služby pre dobro ľudí, ktorí tu žijú a pre dobro tých, ktorí prichádzajú do Svätej zeme študovať, na púť…. Predovšetkým však prosím o bratské prijatie“.

Prítomnosť františkánov na Blízkom východe má podľa slov novovymenovaného kustóda Svätej zeme pastoračný, ale aj širší duchovný význam: „Charakteristická črta [služby františkánov vo Svätej zemi] je starostlivosť o sväté miesta, teda miesta, ktoré sú spojené s biblickou prítomnosťou a tiež zo samotným životom Ježiša: miesta, kde žil, kde kázal, kde zomrel a vstal z mŕtvych. Kustódia Svätej zeme má samozrejme oveľa širšiu prítomnosť na Blízkom východe, lebo v sebe zahrňuje Sýriu, Jordánsko, Egypt, Libanon a je tiež prítomná na ostrovoch Rodos a Cyprus“.

O. Francesco Patton hovorí po taliansky, anglicky a španielsky. V minulosti pôsobil aj ako generálny sekretár kapituly Rehole menších bratov františkánov, či predseda Konferencie provinciálnych ministrov Talianska a Albánska.

Zdroj: tkkbs.sk