Zádušné sväté omše za sestru Veroniku Ráckovú budú v Ivanke a v Bánove

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého spolu s pani Pavlou Ráckovou informovali, že zádušné sväté omše za sestru Veroniku Theresiu Ráckovú SSpS budú v sobotu 28. mája o 11:00 v kaplnke Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a v pondelok 30. mája o 16:00 v Bánove, v kostole sv. Michala Archanjela. Miesto a dátum pohrebu sestry Veroniky zatiaľ ešte neboli stanovené.

“Sestra Veronika, posilnená sviatosťou chorých, vo veku 58 rokov a v 29. roku rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi dovŕšila svoju misionársku službu v Južnom Sudáne, kde bola 16. mája zranená a dňa 20. mája 2016 v Nairobi (Keňa) zraneniam podľahla. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho Zmŕtvychvstania spomíname na našu zosnulú spolusestru najmä pri slávení Eucharistie a modlitbách,” píše sa v parte, ktoré zverejnili Misijné sestry služobnice Ducha Svätého a rodná sestra zosnulej, Pavla Rácková.

[Z organizačných dôvodov by sestrám pomohlo, ak by tí, ktorí sa na zádušných svätých omšiach plánujú zúčastniť, dali vedieť na tel. č. 037/6560300 alebo na email: provinc@ssps.sk]

zdroj: tkkbs.sk