Novým prezidentom COMECE sa stal jezuita

Komisia biskupských konferencií Európskej únie COMECE si vo štvrtok 8. marca na svojom plenárnom zasadnutí v Bruseli zvolila nového prezidenta na obdobie 2018-2023. Stal sa ním luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich SJ. 59-ročný jezuita pochádza z Luxemburska a ovláda veľký počet jazykov vrátane japončiny. Pred tým, ako sa stal arcibiskupom Luxemburgu pôsobil na Univerzite Sophia v Tokiu.

V úrade vystrieda kardinála Reinharda Marxa,  ktorý viedol COMECE od roku 2012 po dve trojročné funkčné obdobia. Mons. Hollerich bol zvolený už podľa nového štatútu na päťročné obdobie. Úradu sa ujal v deň svojho zvolenia slávením „Omše za Európu“  v bruselskom kostole Notre-Dame du Sablon.

Za štyroch viceprezidentov COMECE boli zvolení Mons. Noel Treanor z Írska, Mons. Mariano Crociata z Talianska, Mons. Jan Vokál z Česka a Mons. Franz-Josef Overbeck z Nemecka.

Na plenárnom zasadnutí v dňoch 7. – 9. marca sa v Bruseli zúčastňujú delegáti biskupských konferencií krajín Európskej únie. Delegátom Konferencie biskupov Slovenska pre COMECE je Mons. Jozef Haľko.

Krátky životopis:

Mons. Jean-Claude Hollerich vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v roku 1981 ako diecézny bohoslovec Pápežského kolégia Germanicum-Hungaricum v Ríme. Po rehoľnej formácii v Belgicku pokračoval v štúdiách teológie na tokijskej Univerzite Sophia a dokončil ich licenciátom v nemeckom Frankfurte. V roku 1990 prijal kňazskú vysviacku v Spoločnosti Ježišovej a jeho pôsobiskom sa stalo Japonsko.

Od roku 1994 vyučoval na Univerzite Sophia v Tokiu, kde bol od roku 1999 aj univerzitným kaplánom. V roku 2002 zložil ako jezuita posledné sľuby. Od roku 2008 bol rektorom jezuitskej komunity pri Univerzite Sophia a vicerektorom univerzity pre všeobecné a študentské záležitosti.

V roku 2011 ho menoval pápež Benedikt XVI. za arcibiskupa Luxemburgu. Mons. Hollerich je od roku 2014 predsedom Konferencie európskych komisií Iustitia et Pax a od roku 2017 predsedom Komisie pre mládež Rady Európskych biskupských konferencií (CCEE).

Zdroj: RV; foto: agensir

-msk-