Začal Jubilejný rok sv. Alojza patróna mládeže a študentov

Začal sa Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza, vyhlásený pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia. Otváracej omši v Kostole sv. Ignáca v centre Ríma, kde je sv. Alojz Gonzaga pochovaný, predsedal v piatok 9. marca generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa za účasti početných kňazov a veriaceho ľudu.

Ako pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka uviedol generál jezuitov P. Sosa v liste celej Spoločnosti Ježišovej, do rámca Jubilejného roka sv. Alojza, ktorý potrvá do 9. marca 2019, zapadne aj jubileum ďalšieho patróna mladých, sv. Stanislava Kostku. Ten zomrel v Ríme 15. augusta 1568 vo veku len 17 rokov a je pochovaný v Kostole sv. Andreja na Kvirináli. Pripomenieme si teda 450. výročie jeho smrti.

V liste generálneho predstaveného jezuitov okrem iného čítame: „Alojz Gonzaga prejavoval svoju zápalistú osobnosť od mladého veku. Narodil sa a vyrástol v prostredí kresťanskej rodiny, kde sa čítavali listy jezuitských misionárov zo vzdialených miest. Jeho príbuzenský kontext však bol aj svetácky, plný zmyselnosti, ambícií a násilia, a ten mu sľuboval budúcnosť v znamení bohatstva, slávy a moci. Napriek tomu so silnou vierou a úžasnou vnútornou slobodou vzdoroval tlakom každého druhu, usiloval sa nechať viesť Duchom Svätým, ktorý rezonoval v jeho svedomí, a rozhodol sa nasledovať Pána  a jeho spôsob života. Rovnako ako sv. Stanislav, aj on prekonal nesúhlas zo strany vlastnej rodiny a celkom sa odovzdal Bohu v Spoločnosti Ježišovej, založenej len niekoľko desiatok rokov predtým.“    

Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 – 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Alojz (po taliansky Luigi) zomrel ako 23-ročný, ešte len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na mor nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu obyvateľstva. Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI. ho v roku 1926 nazval patrónom  študentov a v roku 1991, pri 400. výročí jeho smrti ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna tých, čo trpia na AIDS.

Zdroj: RV

-msk-