O2H byť pre mladých „vyrozprávaným“ vzorom nasledovania Ježiša

V dňoch 6. – 8.  apríla 2018 v priestoroch Rehoľno-formačného centra v Smižanoch prebiehala celoslovenská formačno-pracovná konferencia pripravená Subkomisiou pre pastoráciu povolaní pri KBS. Stretlo sa tam 50 koordinátorov pastorácie povolaní, tých, ktorí pracujú vo formácii, v sprevádzaní povolaní, pastorácii mládeže a predstavení seminárov.

Odkaz z Európskeho zasadania Pastorácie povolaní odovzdal Mons. Biskup Tomáš Galis, ktorý vyzdvihol dôležitosť zamerania synody na povolanie mladého človeka, ako protiklad kultúry človeka bez povolania. Zborník a materiály k týždňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude prebiehať  od 16.  do 22. apríla 2018 predstavila sr. Zuzana Šimková ŠSND.

Podnety z druhého prípravného zasadania pred synodou o mladých, zameraného na povolanie, referoval P. Ján Kušnír SVD. Zdôraznil slová pápeža Františka: „Pastorácia povolaní má byť vyrozprávaná, čo znamená, že mladý človek chce vidieť v konkrétnom živote zasväteného „vyrozprávaný“ vzor nasledovania Ježiša Krista. Pastorácia „nakazenia“, „príď a uvidíš“. Pastorácia povolaní má byť rozlíšená, cirkevná, evanjeliová, sprevádzaná, vytrvalá, mládežnícka.“ Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove a EXPO povolaní predstavil Pavol Danko a povzbudil rehoľníkov k O2He znásobiť kvalitu prítomnosti zasvätených na EXPO medzi mladými.

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuje: Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS

-fc-