Objav Krista na Trnávke – rehoľníci a laici spolu

Tretí ročník kurzu Objav Krista, ktorý práve končí v saleziánskom stredisku v Bratislave-Trnávke, vyvrcholil tretiu májovú sobotu duchovnou obnovou. Obnovy sa zúčastnilo približne 70 účastníkov. Priestory na ňu poskytol romantický kaštieľ z 2. polovice 18. storočia v Ivanke pri Dunaji, ktorý patrí jezuitom. Jeho pôvabné zákutia boli svedkami uvažovania o tajomstvách Ducha Svätého, pričom hlavnými prednášajúcimi boli redemptorista Rastislav Dluhý a verbista Milan Toman. Dopĺňali ho chvály v podaní modlitebného spoločenstva LSG z Limbachu a Grinavy. Táto duchovná obnova mala osobitnú príchuť spolupráce a bratskej jednoty, pretože ju svojou prítomnosťou obohatili viaceré rehole: do obnovy boli zapojené aj školské sestry Hedviga Mačutová a Mariela Pavlíková, spovedníci – salezián Tibor Reimer a kapucíni Ondrej Tarana a Lukáš Mikovíny. Páter Mikovíny bol aj hlavným celebrantom Eucharistie na obnove. Hlavnými organizátormi obnovy boli laici pôsobiaci pri saleziánoch v Trnávke, saleziáni a školské sestry.

Jana Matejíčková