Obliečka rehoľného rúcha novicov Spoločnosti Božieho Slova

V predvečer diakonskej vysviacky dňa 9. októbra 2015 prijali rehoľné rúcho dvaja novici Spoločnosti Božieho Slova: Lukáš Hanusek a Dávid Valachovič. Počas modlitby vešpier v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave im provinciál SVD, P. Ján Štefanec, odovzdal rehoľné rúcha. Rehoľné rúcho je znak zasvätenia sa Bohu a líši sa od civilného obleku, aby vyjadrovalo jasný znak zasvätenia. Novici pod vedením novicmajstra P. Bartolomeja Barátha SVD sa budú formovať vo Vidinej pri Lučenci, kde má Spoločnosť Božieho Slova dom noviciátu.

zdroj a foto: verbisti.sk