Sestry saleziánky otvorili novú prítomnosť v Baku

Sestry saleziánky otvorili v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku novú prítomnosť. Na pozvanie apoštolského prefekta Mons. Vladimíra Feketeho SDB odpovedala slovenská provincia sestier saleziánok vyslaním dvoch sestier zo Slovenska sr. Slávky Butkovej FMA a sr. Andrey Mladošovej FMA. Sestry prišli do Baku v septembri a mali tak možnosť byť prítomné na oslavách 15. výročia prítomnosti saleziánov v Azerbajdžane. Počas slávnosti sa Mons. Vladimír  zmienil o najväčšom dare, ktorý dostali k výročiu, a ním je príchod sestier. Potrebujú totiž nové ústa, nové srdcia, nové ruky, schopné pracovať pre Ježiša, hovoriť o ňom a milovať ho v tých, ktorí ho ešte nepoznajú. V deň liturgickej spomienky sv. Terézie Avilskej dňa 15. októbra 2015 bola prítomnosť saleziánok oficiálne otvorená a potvrdená. Otvorenie sa uskutočnilo na Gencliku, kde sú korene začiatkov pôsobenia saleziánov a zároveň je to miesto, ktoré svojou prítomnosťou posvätil dnes už svätý Ján Pavol II. Počas slávenia Eucharistie, ktorej predsedal Mons. Vladimír Fekete a spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi saleziáni, sr. Alaide Deretti FMA, generálna radkyňa pre misie, slávnostne prečítala dekrét od generálnej matky Yvonne Rengouat, ktorým otvorila prítomnosť saleziánok v Baku. Sestrám odovzdala Stanovy FMA a kríž so slovami, ktoré Matka Mazazrellová pri misijných výpravách hovorievala sestrám, aby nezabudli na ducha Mornese a milovali Stanovy, ktoré sú projektom kongregácie. „Vaša provincia už konkrétne odpovedá na výzvy generálnej kapituly, rozširuje pohľad a stáva sa tak Cirkvou, ktorá vychádza, k čomu nás vyzýva často pápež František.“ Slávnosť pokračovala na druhý deň za prítomnosti provinciálnej predstavenej sr. Jany Kurkinovej FMA a jej vikárky sr. Moniky Skalovej FMA. Sr. Jana vo svojom príhovore sestrám vyzdvihla ich disponibilitu, odovzdanosť a ducha modlitby a povzbudila ich k odvahe nových krokov nielen pre otvorenie sa jazyku národa azerbajdžančiny, ktorú sa sestry už začali učiť, ale otvoreniu srdca, mysle, aby vedeli postupne spoznávať pole, ktoré má Pán pre ne pripravené.

Otvorenie prítomnosti saleziánok v Baku začalo vo významnom roku, v ktorom prebieha viacero jubileí, ako je 500. výročie narodenia sv. Terézie Avilskej, patrónky Inštitútu, 200 rokov od narodenia dona Bosca, ich zakladateľa, ako aj 75 rokov pôsobenia saleziánok na Slovensku. Sestry saleziánky sú prítomné v 15 komunitách na celom Slovensku s rozšírením teraz už novej prítomnosti v Baku. Momentálne na Slovensku pôsobí 83 sestier, 2 v Baku a vo formácii sa pripravuje 6 noviciek, z ktorých jedna pochádza práve z Baku.

-ms-