Od februára majú minoriti nové konštitúcie

Na sviatok Všetkých svätých františkánského rádu a 795. výročie potvrdenia reguly sv. Františka schválila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života nové znenie Konštitúcií rádu minoritov. Tým bol po deviatich rokoch ukončený proces revízie tohto dokumentu, ktorý vyvrcholil hlasovaniami mimoriadnej generálnej kapituly v lete 2018. Do platnosti vojdú 2. februára 2019.

Konštitúcie sú po regule svätého Františka najzávažnejší dokument pre toto rehoľné spoločenstvo. Text nových konštitúcií zverejnil generálny predstavený minoritov brat Marco Tasca na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kráľovnej rádu. Zároveň rozhodol, že do platnosti vojdú na sviatok Obetovanie Pána, ktorý je súčasne Dňom zasväteného života.

Zdroj: minoriti.sk

-fc-