Viera do vrecka: Žena v Cirkvi

Prečo v Cirkvi chýba ženský prvok? Čo potrebuje žena a s akými prekážkami sa na svojej duchovnej ceste stretáva? Prečo sa v dejinách často objavujú dvojice svätcov opačného pohlavia, medzi ktorými sa rozvinulo hlboké duchovné priateľstvo? V čom sa môžu ženy a muži Cirkvi navzájom obohatiť? 

Odpovede sme hľadali spolu s hosťami Andreou Ábelovou z o. z. Pre Rodiny, dominikánom  Reginaldom Adriánom Slavkovským a manželmi Horniakovcami.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli