Odchod pátra Paola Molinari

Páter Paolo Molinari SJ zomrel 2. mája vo veku 90 rokov. Študoval teológiu v Heythrop College (Oxon). Prednášal spirituálnu teológiu na Gregorovej univerzite v Ríme a dlhý čas, od roku 1957 do 2008, bol generálnym postulátorom pre kauzy blahorečenia a svätorečenia členov Spoločnosti Ježišovej. Spolu so svojím priateľom pátrom Petrom Gumpelom pracovali v kauze blahorečenia Pia XII. a potom dlhé roky spolupracoval na procese pápeža Pavla VI.

Okrem mnohých káuz členov Spoločnosti Ježišovej pracoval aj v procesoch blahorečenia a svätorečenia mnohých laikov, ako Giuseppe Moscatiho, lekára a univerzitného profesora, v kauze mladého Piergiorgia Frassatiho, indiánky Cateriny Tekakwitha ako aj Juana Diega, Indiána z Guadalupe, a tiež dvoch vizionárov z Fatimy Františka a Hyacinty.

Páter Molinari bol peritom (odborným poradcom, prizvaným pápežom) na Druhom vatikánskom koncile. Pracoval v teologickej komisii a prispieval zvlášť v kapitole venovanej svätosti v konštitúcii Lumen gentium a tiež pri spracovaní úvodných poznámok.

(Zdroj: www.relipress.org)

-sc-