Osemsté výročie „narodenia sv. Dominika pre nebo“ slávili v Košiciach

Sv. Dominik Guzmán je zakladateľom Rádu kazateľov, ktorý neskôr prijal jeho meno. Jeho duchovných synov dnes poznáme aj ako  dominikánov.  V nedeľu 8. augusta 2021 slávili  “Dies natalis” – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. V košickom kláštore si v tento deň otcovia dominikáni uctili svojho zakladateľa.  

Pre dominikánov v Košiciach bola prípravou na toto slávenie aj svätá omša v deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (5. augusta), keďže dominikánsky kostol v Košiciach je duchovným putom pričlenený k tejto bazilike.     

Ďalšie špecifikum košického kláštora vyzdvihol počas slávnostnej sv. omše jej celebrant košický arcibiskup  metropolita Mons.  Bernard Bober:

„Dominikáni sa v Košiciach objavili už krátko po vzniku rehole. Tento kláštor je prvý a najstarší kláštor, a tento kostol, ktorý po všetkých rekonštrukciách dodnes slúži, je najstarším v meste. Udalosti dejín dominikánov nezmietli a takmer bez prestávok slúžia veriacim už celé stáročia. Samotní rehoľníci sú živou súčasťou života viery, pretože to, čo ohlasovali, vždy aj žili.“

Slávnostným kazateľom na  svätej omši bol františkán páter Gabriel. V súlade s dlhoročnou tradíciou dominikáni pozývajú františkánov na sviatok sv. Dominika a františkáni pozývajú dominikánov na sviatok sv. Františka. Ako uviedol kazateľ „táto tradícia sa nesie v znakoch priateľstva oboch zakladateľov reholí, ktorí boli historickými súčasníkmi a priateľmi“. 

Obaja žili chudobu a dominikáni dostali do vienka aj charizmu kazateľskej činnosti. „Nech táto milosť kázania dodá odvahu aj súčasným dominikánom hlásať pravdu. Vhod i nevhod. Hlásajte slovo pravdy a zdravé učenie katolíckej viery v čase, keď sa lepšie počúvajú bájky. Hlásajte pravdu evanjelia a znášajte útrapy, ktoré pri svojom ohlasovaní znášal aj váš zakladateľ a všetci, ktorí v dejinách Cirkvi bojovali proti lži a bludu.„

Na záver slávnosti arcibiskup Bernard Bober udelil prítomným požehnanie s relikviou sv. Dominika.

Zdroj: Košické arcibiskupstvo