Bratia minoriti ponúkajú e-knihu biblického ruženca Hľa, Tvoja Matka

Bratia minoriti ponúkajú elektronickú verziu knihy (e-knihu) biblického ruženca Hľa, Tvoja Matka. Kniha zahŕňa 200 modlitieb Zdravas, Mária všetkých štyroch častí posvätného ruženca osobitný dôvetok za menom Ježiš čerpajúci zo Svätého písma, ktorý sa týka daného ružencového tajomstva.

Za dôvetkom nasleduje prosba adresovaná Panne Márii zameraná na konkrétnu oblasť kresťanského života. Podobným spôsobom sa ruženec modlia gréckokatolíci, ktorí k jednotlivým tajomstvám ruženca (nie k jednotlivým Zdravasom) pridávajú prosbu adresovanú Panne Márii, jej Synovi, resp. Svätému Duchu.

Elektronická kniha ponúka jedným kliknutím rozjímanie pre každý Zdravas na tému dôvetku a príslušnej prosby. V rozjímaniach sú umiestnené biblické odkazy. Ich odkliknutím sa zobrazí daný text Svätého písma z internetovej stránky, prípadne z aplikácie Sväté písmo u tých, ktorí ju majú nainštalovanú. 

Kniha ponúka aj audio výstup umožňujúci vypočuť si jednotlivé dôvetky s prosbami, resp. rozjímania, prípadne celé znenie ružencovej modlitby. V ponuke je aj františkánsky ruženec a niekoľko myšlienok sv. Maximiliána o modlitbe a mariánskej úcte. Knihe Hľa, Tvoja Matka udelil imprimatur Mons. Stanislav Zvolenský 27.1.2021.

Autorom  je brat Martin Mária Kollár z rehole minoritov. Realizátorom elektronickej verzie  Richard Královič. E-kniha je dostupná v štandardnom formáte .epub a je možné čítať ju ľubovoľnou čítačkou alebo aplikáciou, ktorá tento formát podporuje. Elektronickú knihu Hľa, Tvoja Matka je možné získať prostredníctvom linku.

E-kniha je zadarmo, v printovej podobe je dostupná v kamenných aj internetových obchodoch (cena je cca 10 eur). 

Kniha môže byť pomôckou v duchovnej príprave na príchod Svätého Otca na Slovensko. Dvesto biblických ružencových rozjímaní môže poslúžiť napríklad aj pre 40 dní modlitieb ruženca za Svätého Otca a pripraviť sa tak na jeho apoštolskú cestu, ktorej mottom je: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

„Zhodou okolností“ práve dnes si pripomíname 30-te výročie mučeníckej smrti blahoslavených Michala Tomaszka a Zbigneva Strzałowskeho z materskej Krakovskej provincie (do ktorej patrí slovenská kustódia bratov minoritov), ktorí boli zastrelení v Peru členmi komunistickej teroristickej organizácie Svetlý chodník.

„Nech nám ich orodovanie, ako aj orodovanie patrónky dnešného dňa, sv. Terézie Benedikty od Kríža, pomáha vytrvať s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom napriek všetkým protivenstvám,“ informoval sekretár kustódie Br. Jaroslav M. Cár.

TK KBS, jmc; ml
Foto: Františka Čačková, OSF