Oslava 200-výročia narodenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré považujú matku Alfonzu Máriu za svoju zakladateľku, sa rozhodli na Slovensku spoločne osláviť 200. výročie narodenia ctihodnej Božej služobnice 29. augusta 2014 v Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity.
Slávenie začne dopoludnia formou sympózia v Aule Jána Pavla II. pod mottom,
ktoré nás sprevádzalo počas troch rokov prípravy na toto jubileum: „Veľkosť jednoduchého života“ a vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 16.00 hod v Univerzitnom kostole Svätej rodiny za účasti diecéznych biskupov tých diecéz, kde pôsobia naše sestry, kňazov, sestier oboch kongregácií, našich laických členiek a laických spolupracovníkov.
Pri tejto príležitosti sa zrodil aj slávnostný zborník venovaný 200. výročiu narodenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, ktorý obsahuje príhovory osobností, s ktorými sa spája život našich provincií, prednášky, ktoré odznejú na sympóziu a iné články súvisiace so životom a dielom ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie.
Každý účastník slávenia si odnesie domov tento zborník, ako pamiatku na tento náš veľký deň a ako prejav našej vďačnosti, že spolu smieme mať účasť na veľkosti jednoduchého života ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, ktorá bola povolaná svojím životom svedčiť tomuto svetu o milosrdnej a vykupujúcej láske Ježiša Krista a k tomuto svedectvu v dejinách dvoch storočí pozvala už mnohých.

Sr. Júlia SDR