Oslavy 750. výročia narodenia filozofa Jána Dunsa Scota

V Škótsku v okrese Borders sa pripravuje festival, na ktorom si pripomenú 750. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších škótskych filozofov. Ján Duns Scotus. známy aj ako doctor subtilis, sa narodil okolo roku 1266 v mestečku Duns. Životný príbeh tohto veľkého muža je veľmi krátky, avšak na dôležité zvraty veľmi bohatý.

Vo Volunteers Hall sa počas víkendu rozbehnú rôzne podujatia, ktoré budú akoby prechádzkou po stopách Dunsa Scota. Otvoria tiež knižnú výstavu, nebudú chýbať prednášky, film, ktorý bol natočený v Taliansku v roku 2011 režisérom Fernandom Muracaaom, a tiež rôzne koncerty na počesť jeho života. Dr. Philip Tonner, vedúci oddelenia filozofie v Hutchesons, povedal: „Význam Dunsa Scota je stále aktuálny a niektorí ho považujú za predchodcu iných velikánov filozofie, akými boli René Descartes či Immanuel Kant.“

Snahou organizátorov festivalu, ktorý sa ukončí 8. novembra, je sprostredkovať význam Scotových diel širšej verejnosti. „Problémom je, že stredoveká filozofia sa spája s filozofovaním ‚osvietených‘, ako napríklad koľko anjelov môže tancovať na hrote ihly a podobne,“ povedal Tonner. Takéto predstavy sú nespravodlivé k stredovekým filozofom, ktorí sa snažili o niečo iné. „Je jedným veľkým nedorozumením, že podobné historky sa tradujú s menom Dunsa Scota, jedného z najväčších škótskych filozofov, ktorý má stále čestné miesto v teologických a filozofických traktátoch,“ pokračoval Dr. Philip.

Blahoslavený Ján Duns Scotus bol františkán škótskeho pôvodu, významný predstaviteľ neskorej stredovekej scholastiky, filozof a teológ, profesor na Oxfordskej a Parížskej univerzite. Scotizmus je jeho známa filozofia a škola. Zomrel v Kolíne nad Rýnom v roku 1308, kde je pochované aj jeho telo v minoritskom kostole. Nad svojím hrobom má nápis: „Škótsko ma zrodilo, Anglicko sa ma ujalo, Francúzsko ma vzdelalo, Kolín si ma zachováva.“

Duns Scotus bol vyhlásený za blahoslaveného 20. marca 1993 Jánom Pavlom II.

 

zdroj: bbc.com -mf,msk-