Otec Gorazd: (Ne)všednosť

O tom, ako sa  žije život vyladený na strunách všednosti do nevšednej krásy. A tiež o tom, že na životnej dráhe netreba zhodiť všetky kolky, ale mať primeraný rozbeh či urobiť ten správny krok. Predovšetkým však o duši otvorenej očakávaniu Boha, ktorý je v chorále ako doma, aby sa životom nieslo Benedicamus Domino, to je tónina premonštráta otca Gorazda … ktorá sa vôbec nepočúva zle. Doprajme si teda, príjemný počúvanie. Z dielne arcidiecézneho centra mládeže Olomouca ponúkame ďalší z produkcie krátkych filmov zo seriálu v Roku zasväteného života.