Redemptoristi pozývajú na diakonskú vysviacku

Peter Kvetan, redemporista, príjme dňa 20.6. 2015 o 10,30 hod. posvätný rád diakonátu. Svätiteľom bude o. biskup Mons. Jozef Haľko. Vysviacka sa uskutoční v Bratislave na Kramároch v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Rastislav Dluhý