Oživovať komunitu

V Delhi sa koncom februára uskutočnil prvý kurz pre nových predstavených. Na stretnutie prišli rehoľníci a rehoľníčky zo všetkých častí Indie. Boli to dni vzájomného zdieľania sa a poznávania.  Na spoločných zasadnutiach sa prvé dni stretnutia dotkli rôznych argumentov, ktoré hovorili o kvalite a kľúčovej úlohe rehoľného lídra, aký má byť štýl vedenia, ktorý súvisí so zrelosťou a venovali sa úlohe animácie ako takej. Ďalšie dni rozoberali otázky týkajúce sa osobnosti, ako prekonať strach, žiarlivosť, ako ovládať hnev, schopnosť prijať kritiku a schopnosť nadobúdať kvality pre riadenie. Na záver sa účastníci zaoberali tiež zaujimavými a aktuálnymi témami ako finančné riadenie, tipy moci, sexuálne zneužitia, duchovné vedenie.

(Zdroj: www.relipress.org)

-sc-