Na hore blízko Pánovi

Podľa evanjelií je Ježišova ľudská tvár taká bohatá, že sa v nej odráža mnoho biblických postáv. Čo je na biblických postavách krásne, hrdinské a šľachetné nachádzame zvrchovane aj v ňom. Akoby nás na plnosť jeho Božieho synovstva pripravovali počas celých dejín spásy.  Napríklad aj prítomnosť Mojžiša a Eliáša na Hore premenenia poukazuje na Ježišovu podobnosť s nimi: obaja proroci sa stretli na hore s Pánom, obaja bojovali proti modloslužbe, zažili mnoho protivenstiev, šlo im o život a predsa smelo ohlasovali Pánovo slovo, robili divy a znamenia.

Prečo nám teda liturgia v prvom čítaní ponúka práve Abraháma?

Už sme si zvykli na myšlienku, že Abrahámova obeta Izáka je predobrazom nebeského Otca, ktorý nielen naznačil, ale do dôsledkov obetoval na jeruzalemskej hore svojho Syna. Táto analógia však nebráni pohľadu, že Abrahám môže byť predobrazom aj Ježiša. Boží Syn, podobne ako náš praotec viery, opúšťa dom svojho Otca a v ľudskej viere putuje neznámym zážitkom toho, aké je to byť človekom. Abrahám i Ježiš na tomto svete boli cudzincami, ba bezdomovcami, ktorí aj proti nádeji verili Pánovi. Obaja bytostne poslúchali Otca, boli ochotní dať mu všetko a prihovárali sa za hriešnikov. V očiach tohto sveta obaja skončili neslávne. Keď sa však dnes pozrieme na ich potomstvo, aká veľkolepá panoráma!

Premenenie na hore bolo akoby oknom do Ježišovej budúcej slávy, ktorá je tomuto svetu ako vždy neviditeľná. Bola to v zastúpení najskúsenejších prorokov akoby posledná porada s nebom pred Ježišovým fiaskom? Alebo Ježišovým potvrdením pred Otcom a dvoma svedkami z neba, že nezíde z nastúpenej cesty za spásu človeka aj za cenu všetkého ostaného? To, že Otec bol na tej „porade“ prítomný, počuli aj učeníci. Dodnes nám to dosvedčuje jeho odkaz o láske k Synovi a odporučenie, aby sme ho počúvali.

Akokoľvek bolo podľa hlavy apoštolov na hore príjemne, Peter sa znova netrafil. Ide sa dolu:  v ústrety fiasku pred celým vtedajším svetom.

Koľkokrát by som chcela i ja radšej ostať v hoci aj v dočasnom, chatrnom stane na nejakej čo i len malej hore vyvolenia, či spokojnosti?  Učeník Ježiša však ide opačným smerom. Zážitok na hore je iba na ukážku toho, čo príde po tom. Ak sa vytrvá.

Dagmar Kráľová