P. Lorenz Voith CSsR biskupský vikár pre inštitúty zasväteného života

Páter Lorenz Voith C.Ss.R sa stal 25. mája 2015, osobou zodpovednou za upevňovanie a podporu rádov a rehoľných spoločností v Burgenlande.  Vymenovaný bol diecéznym biskupom z Eisenstadtu.

Diecézny biskup Ägidius Zsifkovics na konci eucharistie slávenej z príležitosti trvajúceho roka zasväteného života v Dóme prekvapil veriacich. Ustanovil redemptoristu Lorenza Voitha za biskupského vikára pre rády a náboženské spoločnosti v diecéze Eisenstadt. Vymenovaním vlastného vikára, ktorý má podľa cirkevného práva plnú moc spravovať určité oblasti, chce  biskup Zsifkovics dosiahnuť posilnenie rehoľného života v diecéze Eisenstadt, o ktoré sa systematicky snaží od minulého roka. Pri odovzdávaní menovacieho dekrétu biskup poprosil P. Voitha, aby venoval zvláštnu pozornosť mužským a ženským rehoľným spoločnostiam a aby im pri ich službe v diecéze „stál po boku, sprevádzal ich, posmeľoval a zasadzoval sa za ich záležitosti.“

Skúsený rehoľník, predstavený, zakladateľ a iniciátor

Páter Voith nie je v rakúskych rehoľných kruhoch vôbec neznámy. Rodený Kärtnerčan vstúpil v roku 1987 po svetskej kariére manažéra do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – t.j. k redemptoristom. V nasledujúcich rokoch vykonával rôzne cirkevné úlohy a úrady vnútri aj mimo svojho rehoľného spoločenstva. Okrem iného bol rektorom v kláštoroch redemptoristov v Innsbrucku a vo Viedni (Maria am Gestade), dlhoročným členom provinčnej rady redemptoristov a od roku 2005 do roku 2015 provinciálom rakúskej provincie redemptoristov. Ako člen kňazských a pastoračných rád v rôznych diecézach nadobudol P. Voith praktické skúsenosti s diecéznymi štruktúrami. Je známy aj ako zakladateľ a vedúci projektu „Oáza rozhovorov“ v Innsbrucku a „Ostrov rozhovorov“ vo Viedni.  Do r. 2006 bol zástupcom predsedu rakúskych kňazských rád. Do r. 2007 pôsobil ako vedúci Európskej kňazskej rad a do r. 2015 plnil aj druhého predsedu Rakúskej konferencie vyšších predstavených mužských rehoľných spoločností

Už roky spojený s diecézou Eisenstadt

S diecézou Eisenstadt, ktorej sa teraz bude viac venovať, spája P. Voitha už od roku 2008 jeho plnenie funkcie predsedu konferencie reholí Viedeň-Eisenstadt, ako aj jeho duchovné doprevádzanie každoročných kňazských dní diecézy. Ako dlhoročný provinciál niesol zodpovednosť aj za komunity redemptoristov  v Oberpullendorfe. Nakoniec pôsobil aj vo farnosti Pöttsching-Bad Sauerbrunn-Neudörfl-Krensdorf, kde viedol poradenské centrum (Seelsorgeraum). Rôznorodé životné a profesionálne skúsenosti redemptoristu, ale aj jeho vzdelanie v pastorálnej psychológii a životnom a sociálnom poradenstve, mu budú prospešné v jeho novej úlohe biskupského vikára pre rády.

Šesť nových rádov v diecéze Eisenstadt v priebehu jedného roka

Pápež František vyhlásil rok 2015 za „rok zasväteného života“. Ťažiskom sú duchovné povolania. Rehoľné spoločenstvá zhromažďujú „mužov a ženy, ktoré môžu prebudiť svet,“ tak vraví František, ktorý ako jezuita sám prináleží k rehoľnému spoločenstvu. Diecézny biskup Ägidius Zsifkovics už v minulom roku odvážne prijal impulz od pápeža Františka a k „roku zasväteného života“ vsadil na duchovnú silu a vyžarovanie rehoľných inštitútov. Pozval a prijal do svojej diecézy šesť nových rehoľných spoločenstiev.

Rastislav Dluhý

Odkaz na správu v nemčine: http://aktuell.martinus.at/2015/05/bischof-zsifkovics-ernennt.html