Súď ma a skúšaj – výstava fotografií v Trnave

Súď ma a skúšaj je názov výstavy fotografií Michala Fuliera, ktorej vernisáž sa uskutoční 16. júna o 17. hodine v západnom krídle trnavskej radnice. Fotografie vznikli pri výrobe rovnomenného dokumentárneho filmu, vydávajúceho svedectvo o pohnutých udalostiach z 50. rokov 20. storočia.

Plánovanú likvidáciu ženských reholí v bývalom Československu začali orgány komunistického režimu 29. augusta 1950. Po násilnom zásahu proti mužským rehoľným rádom, ktorý sa uskutočnil v noci z 13. na 14. apríla 1950 a vošiel do dejín pod názvom Barbarská noc, nasledovala podobná akcia aj voči rádovým sestrám. V rámci tzv. Akcie R boli všetky rehoľníčky v krajine prevezené do sústreďovacích centier, čím sa obmedzil ich vplyv na verejný život. Postupne došlo k úplnému zrušeniu všetkých ženských kláštorov a predstavitelia vládnej moci sa usilovali aj o postupné vytlačenie rehoľných sestier zo spoločnosti.

Fotografie v západnom krídle radnice vypovedajú o zle, ktoré bolo na rehoľných sestrách spáchané a o veľkej láske a odpustení, s ktorými sestry prežívali svoj život.

Ich autor Michal Fulier je slovenský fotograf a kameraman, zakladajúci člen a riaditeľ nezávislej organizácie dokumentárnych fotografov PHOS, ktorá vznikla s cieľom podporiť dokumentárne projekty a spoluprácu s ostatnými oblasťami umenia. Je nositeľom čestného uznania v medzinárodnej súťaži FotoAwards 2010 a 2011 a nedávno získal ďalšie ocenenie za svoje fotografie z Ugandy.

Svoj záujem upriamuje na dokumentovanie sociálnych problémov spoločnosti. V súčasnosti spolupracuje najmä so Slovenskou katolíckou charitou a zaoberá sa dokumentovaním vplyvu humanitárnych projektov na životy ľudí.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť každú stredu a nedeľu od 15.00 do 18.00 h a potrvá do 15. júla 2015. Počas organizovaných prehliadok budú mať záujemcovia možnosť pozrieť si aj film Súď ma a skúšaj.

zdroj: http://nzr.trnava.sk/