Premonštrát pripravil krížovú cestu obetí sexuálneho zneužívania v Cirkvi (video)

Pred siedmimi rokmi bol 18. november vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a dňom prevencie proti zneužívaniu, ochrany, uzdravenia a spravodlivosti. Český premonštrát brat Marek F. Drábek, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí boli sexuálne zneužití v rodinách, kňazmi a zasvätenými či v iných organizáciách, pripravil modlitbu krížovej cesty za tieto obete.

Brat Marek prešiel rôznymi výcvikmi pre nemocničných kaplánov, vyštudoval ošetrovateľstvo a pracoval ako zdravotný brat. Okrem iného pôsobí ako nemocničný kaplán v Nemocnici Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského v Prahe Pod Petřínem. Špeciálne vzdelanie v oblasti ochrany maloletých získal na Gregoriánskej univerzite v Ríme.

Viac o tomto medzinárodnom dni TU.

-fc-
Foto: halfpoint.sk